Care 4U Coaching
“Ruimte om jezelf te zijn”
Privacyverklaring Care 4U Coaching Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherimg (AVG). Als je wilt mag je het document helemaal doorlezen maar in het kort komt het er op neer dat ik je wil aangeven dat de eventuele gegevens die ik, Care 4U Coaching, van jou krijg bij mij in veilige handen zijn. Ik, Edwina van den Berg-Zwikker, eigenaresse van Care 4U Coaching ben gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Gevestigd in Hoofddorp ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 58740813. Persoonsgegevens: Waarom ik jou gegevens bewaar? Jouw contact gegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mail) zijn voor mij en alleen voor mij. Ik gebruik deze om contact met jou te houden of in overleg met jou, met jouw ouders. Mocht je na het kennismakingsgesprek toch afzien van een verdere samenwerking dan worden je gegevens verwijderd. Verwerking persoonsgegevens: Als je het coaching traject ingaat bij Care 4U Coaching (losse coaching sessies, Bikkeltjes met lef, Bikkels in de dop, Ik ben oké) dan vraag ik meer gegevens in de vorm van een intake formulier, tijdens een sessie of de sessie evaluatie naar je ouders toe. Alles wat verder geschreven of gezegd is blijft bij mij. Ik vraag alleen naar zaken die van belang zijn voor onze samenwerking. En mocht het eens nodig of zinvol zijn dat ik informatie over of van jou doorgeef dan is dat uiteraard met jouw toestemming. Beveiliging: Bij wet wordt van mij verlangd dat ik jouw gegevens bescherm. Dat doe ik ook. Op internet bewaar ik niets en geef ik geen gegeven van jou weer. Berichten die ik post op de Care 4U Facebook site zal nooit met naam en toenaam zijn en op documenten worden namen weg gehaald. Mail en SMS zitten in mijn apparaten en alleen ik heb toegang tot mijn telefoon en computer en deze zijn voorzien van een code. Op mijn computer wordt er niets van Care 4U Coaching bewaard. Alles staat op een losse harddisk die is beveiligd met een wachtwoord en die veilig achter slot en grendel is opgeborgen. Op mijn site, www.care4ucoaching.nl, staan alleen mijn gegevens, de gegevens van de verschillende methodes en technieken die ik bij Care 4U Coaching gebruik en de tarieven vermeld. Hier worden geen gegevens van derde verstrekt. Voor zover ik weet gebruikt Care 4U Coaching geen cookies. Niet digitale gegevens: Een enkele keer schrijf ik tijdens een coaching sessie iets over jou op of bewaar iets wat jij bij mij maakte. Ik bewaar dat in een afgesloten kast. Je mag er dus gerust op zijn dat ik niets van jouw persoonlijke gegevens deel met andere zonder jouw toestemming. Tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er en gerechtelijk bevel voor is, maar laten we daar maar niet vanuit gaan. Termijnen waarop ik jouw gegevens bewaar: Omdat we al genoeg te bewaren hebben zal ik jouw gegevens niet langer bewaren dan nodig is. Uiteraard houd ik me aan de wettelijke en fiscale verplichting zoals de plicht aan de belastingdienst van het 7 jaar bewaren van facturen. Maar verder zal ik gegevens van jou niet langer bewaren dan noodzakelijk is. Jouw rechten Vanuit mijn professionaliteit en ethiek respecteer ik jouw privacy. Het recht om jouw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen heb je ten aller tijden. Je mag mij hierover altijd aanspreken.
· · · · · ·