Care 4U Coaching
“Ruimte om jezelf te zijn”
Algemene voorwaarden 1. Algemeen • Care 4U Coaching in Hoofddorp is opgericht door Edwina van den Berg-Zwikker. De praktijk staat ingeschreven onder KvK nummer: 58740813. 2. Locatie De afspraken kunnen plaats vinden op de Koegelwieck 21 in Hoofddorp of bij u thuis of op de school van uw kind. Dit laatste is in overleg met u, school en uw kind. U kunt uw kind halen en brengen op het afgesproken tijdstip. U bent zelf verantwoordelijk voor het veilig brengen en halen van uw kind, dit staat los van de sessie. 3. Tarieven en betalingsvoorwaarden Het kennismaking gesprek is gratis en vrijblijvend. De tarieven voor een intake gesprek en consult van ongeveer een uur staan vermeld op de website www.care4ucoaching.nl onder het kopje ‘tarieven’. Deze tarieven zijn inclusief BTW. Tariefswijzigingen worden minimaal een maand van te voren aangekondigd op de website. Voor een consult van uw kind krijgt u iedere maand een factuur thuisgestuurd, die binnen 2 weken moet worden voldaan. Betaling graag onder vermelding van het factuurnummer en de naam van uw kind. Het IBAN-nummer waar u het verschuldigde bedrag aan kunt overmaken is NL19INGB0006422145 t.n.v. E.G. Zwikker te Hoofddorp. Mocht u onverwachts niet naar een afspraak kunnen komen, dient u de afspraak 24 uur van te voren (telefonisch) af te zeggen. Wordt een afspraak twee keer niet of te laat afgezegd, zal het bedrag van één consult in rekening worden gebracht. Als de telefoon niet wordt opgenomen, graag iets inspreken op de voicemail. 4. Aansprakelijkheid Care 4U Coaching pretendeert op geen enkele manier een arts te kunnen vervangen. U bent als ouders / verzorgers zelf verantwoordelijk voor uw kind om een arts te consulteren als dat noodzakelijk is. Care 4U Coaching sluit elke vorm van aansprakelijkheid uit ter zake van letsel/ psychische schade voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten. Care 4U Coaching heeft naar u en uw kind een inspanningsverplichting en zal zich tijdens het coachingstraject dan ook volledig inzetten om een zo goed mogelijk resultaat te krijgen, er kunnen echter geen garanties betreffende het resultaat worden geboden. De ouders / verzorgers hebben zelf de verantwoordelijkheid om de andere ouder te informeren en toestemming te vragen voor het coachingstraject van uw kind. Dit betekent dat als één van de ouders (of gezaghebbende) meekomt naar het intakegesprek, hij of zij er zelf zorg voor draagt dat de (eventueel) andere ouder (of gezaghebbende) op de hoogte wordt gesteld en akkoord gaat met de geboden begeleiding. 5. Vertrouwelijkheid Care 4U Coaching gaat vertrouwelijk met de verkregen informatie van de ouders / verzorgers om. Dit geldt ook voor de informatie die wordt verkregen tijdens de sessies met uw kind. In samenspraak met uw kind wordt besproken wat naar u als ouder / verzorger wordt gecommuniceerd. U kunt te allen tijde informatie krijgen over de inhoud, opbouw en oefeningen in de sessie. Care 4U Coaching zal een korte verslaglegging per consult bijhouden en deze in eigen archief bewaren voor tenminste 5 jaar. Deze worden niet aan derden verstrekt.