“Ruimte om jezelf te zijn”
Care 4U Coaching
“Ruimte om jezelf te zijn”

Werkwijze

Onze kennismaking:

Het eerste contact zal over het algemeen telefonisch of per mail

zijn. Hier verneem ik wat de hulpvraag van je en je kind is en of je

bij mij aan het juiste adres bent.

Intake gesprek:

Tijdens dit gesprek gaan wij dieper in op de hulpvraag van je kind.

Voor dit gesprek ontvangt je van mij een intakeformulier. Als ik het

intakeformulier terug heb ontvangen maken wij een afspraak voor

een intake gesprek in de praktijk. Het is belangrijk dat beide

ouders en het kind dat de coaching gaat hierbij aanwezijg zijn.

Tijdens dit gesprek maken jullie kennis met de praktijk en gaan wij

het intake formulier bespreken. Het is daarom belangrijk dat jullie

dit formulier zo uitgebreid mogelijk invullen.

Coaching:

Als coach zoek ik aansluiting bij je kind. Dit doe ik door je

kind te observeren tijdens de eerste twee coaching sessies.

Verder kijk ik naar de hulpvraag van je kind en waar voor het

het kind zijn/ haar “pijnpunt” zit zodat je kind hieraan kan

gaan werken.

Het coaching traject bedraagt over het algemeen 5 tot 8

sessies van een uur. Behalve bij de “Bikkeltjes met lef en

Bikkels in de dop” training. Met je kind ga ik kijken naar de

vaardigheden en talenten die al aanwezig zijn en gaat je kind

op onderzoek uit naar nieuwe (gedrags)mogelijkheden. De

begeleiding is laagdrempelig en kortdurend van aard. Een

verwijzing is dan ook niet nodig. Na 3 sessies vindt er een

korte evaluatie plaats. Dan bekijken we hoe het gaat en of er

vorderingen zijn.

Afsluiting van de coaching:

Als je kind klaar is met het coaching traject komen wij nog

een keer samen voor een korte evaluatie en het overhandigen

van het behaalde coaching certificaat. Dit doen ik altijd met

een klein feestje waarbij beide ouders zijn uitgenodigd